Škola přírodních terapií

Přihláška ke studiu - Základy bylinářství

Zásady ochrany osobních údajů GDPR

Tyto zásady ochrany osobních údajů popisují způsob získávání, používání a dalšího nakládání s osobními údaji získanými prostřednictvím webového rozhraní www.kouzelnebylinky.cz správcem osobních údajů:

Škola přírodních terapií
Czech info s.r.o.
IČO: 25157353
DIČ: CZ25157353
Sídlo: Staré Dobrkovice 16, 381 01 Kájov
Tel.: +420 725 470 330
E-mail: info@kouzelnebylinky.cz

Při nakládání s osobními údaji postupujeme v souladu s právním řádem České republiky a přímo použitelnými předpisy Evropské unie, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení") a zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Své osobní údaje nám poskytujete při vyplnění přihlášky ke studiu. Pokud dojde k jakékoliv změně Vašich osobních údajů, informujte nás o tom prosím.

Tyto osobní údaje budeme zpracovávat pouze za účelem vyřízení Vaší přihlášky, naší komunikace (zejména k zodpovězení vašich dotazů nebo organizačním záležitostem) nebo za účelem zasílání nabídky nově pořádaných kurzu a informačních emailů. Použít Vaše osobní údaje k jinému účelu, než pro který byly získány, můžeme jen na základě Vašeho souhlasu.

Odhlásit se z odběru můžete odesláním slova: NEZASÍLAT na e-mail: info@kouzelnebylinky.cz

Na některých akcích pořádaných školou pořizujeme fotografie pro účely archivace akce. Někdy pořízené fotografie sdílíme na Facebooku školy. U těchto materiálů nikdy neuvádíme jména účastníků.