Podmínky použití

Tyto internetové stránky provozuje společnost Kouzelné bylinky s.r.o., IČ 06231144, se sídlem Český Krumlov, Bylinková 269, PSČ 381 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Českých Budějovicích. Oddíl C, vložka 26437.

Používáním našich internetových stránek souhlasíte s těmito podmínkami použití. Máme právo tyto podmínky použití měnit a aktualizovat, proto je prosím pravidelně kontrolujte. Používáním našich internetových stránek souhlasíte s těmito změnami, to znamená s aktuálním zněním těchto podmínek použití. Pokud se rozhodnete nepřijmout tyto podmínky použití, nepoužívejte prosím naše internetové stránky.

I. Použití našich informací a materiálů

1. Informace, které Vám poskytujeme, nemohou nahradit a nenahrazují služby lékařů a psychologů. Nemůžeme zaručit, že jakékoli naše doporučené postupy nebo informace budou fungovat i ve Vašem případě. Míra úspěchu je totiž vždycky závislá na různých okolnostech. Za všech okolností jste sami plně odpovědní za Váš život a za své činy. To platí i o způsobu využití informací, které od nás dostáváte. Proto pokud vzniknou z Vašeho rozhodnutí jakékoli škody či újmy, neodpovídáme za ně.

2. Naše internetové stránky mohou být nefunkční např. z důvodu odstávky na dobu nezbytně nutnou k provedení oprav, údržby nebo aktualizace programů a systému nebo zavedení nových prvků, ale taky z důvodu poruch nebo závad, které nemůžeme předvídat. 
Zakoupená videa máte kromě doby případné technické odstávky k dispozici neomezeně. Můžete si videa přehrávat postupně, zpětně si je vracet, pouštět si je kdykoliv znovu. K přehrávání využíváme služby streamingu Vimeo, takže jsou videa funkční kromě počítačů také na chytrých mobilních telefonech, tabletech, chytrých televizorech.

Il. Vztahy mezi Vámi a námi

1. Naše internetové stránky a naše produkty nejsou určeny dětem do 15 let.
2. Naše stránky spravujeme z České republiky, a řídíme se tak právem České republiky. Pokud přistupujete k našim stránkám z jiných zemí, činíte tak na vlastní nebezpečí a odpovídáte tak za jakýkoli konflikt s místním právem.
3. Pokud nebudete s obsahem videí spokojení. Například jste očekával(a) něco jiného a požadujete odstoupení od smlouvy, budeme vždy postupovat individuálně. Podle obchodního zákoníku, jakmile je vám zpřístupněn digitální obsah, právo na odstoupení do 14 dnů ztrácíte. Objednáním a zaplacením našich kurzů je Vám automaticky zpřístupněn digitální obsah (zakoupený kurz).

III. Autorská práva

1. Na všechna naše videa se vztahují autorská práva producenta videí společnosti Czech-info s.r.o.. Stahování materiálů z webových stránek, kopírování a předávání materiálů třetím osobám je porušením našich autorských práv.

Sledujte nás

Facebook

Obchodní podmínky

Podmínky použitíSoukromí